Drs. S.C. Wu Tandarts  
BIG-nummer: 89037860802
Geregistreerd bij Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

Lid van: De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)