Klachtenregeling

 

We werken hard om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens ontevreden over bent. Bespreek dit met ons, blijf er niet mee lopen. Wij horen graag wat u onduidelijk vindt of dwars zit. Vaak leidt dit tot een goede oplossing. Wij hechten grote waarde aan onze tandarts-patiënt relatie.

Wat te doen bij een klacht?

Ons streven is om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Mocht er onverhoopt een situatie voordoen waarin u

 vindt dat wij u verkeerd of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan kunt u deze stappen volgen:

  • Bespreek de klacht met ons. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op of vinden wij samen een oplossing. U kunt uw klacht per post of per e-mail bij ons indienen.
    • Als dit niet werkt, dan kunt u zich wenden tot de formele klachtenregeling van de beroepsorganisatie van tandartsen: Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).